Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Schenk slim! Bespaar kosten eigen bijdrage zorg

Traditioneel schenken veel mensen jaarlijks een bedrag aan kinderen. In de praktijk wordt veelal een bedrag geschonken gelijk of lager aan de schenkvrijstelling (€ 5.428 in 2019) per belastingjaar. Op die manier zijn de kinderen geen schenkbelasting verschuldigd. In bepaalde situaties is het beter om schenkbelasting te betalen.


Bespaar kosten eigen bijdrage zorg

Heb je onverhoopt zorg nodig, moet je naar een zorginstelling en krijg je een CAK-indicatie? In die situatie wordt de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg mede bepaald op basis van de omvang van je vermogen in box 3. In het bijzonder wordt in die situatie gekeken naar de financiële situatie 2 belastingjaren voorafgaand aan het jaar waarin in je een zorginstelling op wordt genomen.

Betaal schenkbelasting
Door nu meer te schenken dan de reguliere schenkvrijstelling daalt je vermogen. Daardoor is degene die de schenking ontvangt schenkbelasting verschuldigd. Het is interessant om te bekijken wat het financiële effect van de schenking op de hoogte van de periodieke eigen bijdrage voor zorg is. Is de besparing op de eigen bijdrage zorg hoger in vergelijking met de eenmalig verschuldigde schenkbelasting? En komt je eigen levensstandaard als gevolg van de schenking niet in het geding. Dan is schenken zeker een overweging waard.

Wil je slim schenken, kosten voor eigen bijdrage zorg of erfbelasting besparen?

Disclaimer: alle informatie is een algemene weergave en is geen vervanging voor advies. Eventueel gebruik van de informatie is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Rietveld Financiële Planning & Advies B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen