Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Welke financiële gevolgen heeft een eventuele werkloosheid voor jou? Hierbij maakt het nogal wat uit of je een werknemer bent die wordt ontslagen of dat je een ondernemer bent, die werkloos wordt omdat je te weinig klanten en dus omzet hebt.

 

Werknemer en werkloosheid

Op een zekere dag hoor je van je werkgever dat hij geen werk meer voor jou heeft. De vaste lasten lopen gewoon door en een nieuwe baan is niet altijd zomaar weer gevonden. Waar heb jij nu recht op? Ervan uitgaande dat je niet zelf ontslag hebt genomen, heb je in eerste instantie mogelijk recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding die jouw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: jouw salaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal 84.000 euro bruto. Of, als jouw jaarsalaris hoger is dan 84.000 euro, maximaal één bruto jaarsalaris.

Stel je wordt ontslagen, je bent elf jaar in dienst geweest en jouw salaris bedraagt 4.000 euro bruto per maand, exclusief 8 procent vakantiegeld. Je hebt dan recht op 1/3 x bruto maandsalaris x volledig gewerkte jaren is 1/3 x 4.320 euro x 11 jaar is 15.840 euro (let op: het betreft hier een indicatie, op basis van bijzondere omstandigheden kan jouw transitievergoeding hoger of lager uitvallen).

 

Werkloosheidsuitkering (WW)

Verder heb je waarschijnlijk recht op een werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van jouw arbeidsverleden duurt deze uitkering minimaal drie maanden en in beginsel maximaal 24 maanden. Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen echter de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Sla jouw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) er dan ook even op na om te kijken of jij recht hebt op een verlenging van de WW-uitkering.

De hoogte van de werkloosheidsuitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden van werkloosheid 75 procent van jouw laatstverdiende salaris. De resterende maanden is dat 70 procent van jouw laatstverdiende salaris. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wanneer je voor jouw ontslag meer dan 58.000 euro bruto per jaar verdiende, je over het meerdere geen uitkering krijgt. De maximale uitkering uit de werkloosheidswet bedraagt zodoende de eerste twee maanden ongeveer 43.500 euro en voor de maanden erna maximaal zo’n 40.600 euro bruto per jaar.


Langer werkloos

Wat nu als je langere tijd werkloos bent? Je valt dan terug naar een uitkering op het sociale minimum. Afhankelijk van jouw leeftijd – ouder of jonger dan zestig jaar – heb je recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet of de Wet Inkomensvoorziening oudere werknemers (IOW). Ervan uitgaande dat je jonger bent dan zestig jaar, ontvang je een bijstandsuitkering. Voordat je een uitkering ontvangt, wordt er gekeken of je een partner hebt die inkomen genereert, naar het (gezamenlijke) vermogen en eventueel naar de overwaarde op de eigen woning. Werkt jouw partner, heb je samen meer dan 12.590 euro eigen geld of bedraagt de overwaarde op jullie woning meer dan 53.100 euro? Dan ontvang je geen uitkering.


Ondernemer en werkloosheid

Ja, ook als ondernemer kun je werkloos worden. Bedenk maar eens wat de situatie is als je vanaf morgen geen inkomsten meer genereert binnen je onderneming en als hierin geen verandering komt.

Als je als zelfstandige werkloos wordt, dan heb je alleen recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 • Wanneer je voordat je ondernemer werd een WW-uitkering genoot en besluit om volledig te stoppen als ondernemer, dan kun je soms je oude WW-uitkering weer doen herleven.
 • Als je naast zelfstandige ook nog werkt in loondienst en je jouw baan verliest, dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering voor de uren die je werkloos wordt.


IOAZ

De kans is groot dat je niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden en zodoende geen recht hebt op een WW-uitkering. Mogelijk kom je dan wel in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een van de voorwaarden is dat je dan wel minimaal 55 jaar oud bent en nog geen AOW ontvangt. Het voordeel van een IOAZ-uitkering boven een bijstandsuitkering is dat je niet eerst al je vermogen hoeft aan te spreken alvorens je recht hebt op deze uitkering.


Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Wil je toch jouw onderneming voortzetten, ondanks dat je bijna geen inkomen meer genereert? Dan kun je via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) misschien het inkomen van jezelf en jouw eventuele partner tot jouw pensioenleeftijd aanvullen tot bijstandsniveau. Vanwege de coronacrisis is er momenteel een extra Bbz-ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die in de financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen. Deze regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).


Vrijwillige verzekering bij het UWV

Via het UWV kun je je als zelfstandige vrijwillig verzekeren voor het risico van kort- of langdurig ziek worden en/of de WW. Je kunt bij het UWV de volgende vrijwillige verzekeringen afsluiten: ziektewet-verzekering; WIA- of WAO-verzekering en een WW-verzekering. Wel moet bekeken worden of het verstandig is om dit via het UWV te verzekeren of op een andere manier.

De vraag is of bovenstaande uitkeringen, plus het eventuele inkomen van jouw partner en mogelijk spaargeld, voldoende zijn om langere tijd de vaste lasten te kunnen blijven betalen en in het huis te kunnen blijven wonen. Voor velen zal dit niet het geval zijn. Verder is het goed om te beseffen dat werkloosheid niet alleen inhoudt dat je geld inlevert, maar dat het meer vervelende financiële kanten kent. Neem het inleveren van een leaseauto en het stoppen van de pensioenopbouw.

 

Onze oplossing bij financiële gevolgen van ontslag!

 • Jouw eigen aanspreekpunt
 • Persoonlijk begeleiding bij financiële en fiscale vragen
 • Advies afgestemd op jouw wensen
 • Een duidelijk stappenplan
 • Een persoonlijk financieel dashboard. In het financieel dashboard worden alle factoren die in jouw situatie een rol spelen in samenhang op basis van realistische uitgangspunten doorgerekend, er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de financiële werkelijkheid. Het financiële effect van veranderingen en keuzes op korte termijn en de financiële gevolgen van ontslag worden met jouw persoonlijk financieel dashboard in één oogopslag duidelijk.

 

Met onze persoonlijke begeleiding, advies en jouw eigen financieel dashboard krijg je:

 • Financieel inzicht & overzicht
 • Bevestiging van de haalbaarheid van jouw wensen
 • Financiële duidelijkheid
 • Fiscale optimalisatie
 • Geen dikke rapportages
 • Visualisatie van jouw volledige financiële situatie
 • Eénduidige en heldere antwoorden
 • Een duidelijk stappenplan
 • Financiële kansen & mogelijkheden
 • Volledige informatie voor de juiste beslissingen
 • Persoonlijke begeleiding en advies
 • Financiële rust

 

Disclaimer: deze informatie is op geen enkele vorm vervanging van advies. Gebruik van de informatie is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de informatie. Rietveld Financiële Planning & Advies B.V. erkend op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen