Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Bij ontslag heb je recht op een ontslagvergoeding of op een transitievergoeding. Krijg je ontslag via UWV of de kantonrechter dan heb je recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bij ontslag is met ingang van 2020 een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De maximale vergoeding is in die situatie ca. € 83.000 of een jaarsalaris als je inkomen hoger is dan € 83.000. De vergoeding is onder voorwaarden wettelijk verplicht. Bij een ontslagvergoeding gaat dat anders…

Niet alle werkgevers willen de weg (ontslagroute) via UWV of de kantonrechter bewandelen. Bijvoorbeeld omdat de procedure te veel rompslomp is of omdat UWV of de kantonrechter het ontslag af kan wijzen. Een ontslagvergoeding is in vaak hoger dan een de transitievergoeding. Een transitievergoeding is immers het bedrag waar je ‘minimaal’ recht op hebt. Veel mensen hebben vragen over de ontslagvergoeding.

Dreigt ontslag of ben je ontslagen? De gevolgen van een ontslag zijn vaak groter dan je denkt. De ontslagvergoeding is in die situatie vaak een belangrijk onderwerp. Ontslag heeft echter ook andere verstrekkende andere financiële gevolgen:

 • pensioenbouw stopt
 • nabestaandenpensioen wordt lager
 • de netto hypotheeklasten kunnen stijgen
 • heffingskortingen wijzigen
 • belasting op spaargeld kan stijgen
 • etc.

Mogelijk heb je recht op:

 • WW-uitkering
 • IOW
 • of PAWW
 • etc.

Ontslagvergoeding bij ontslag

Of het nu gaat om ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag op initiatief van je werkgever, ontslag omdat de werkgever reorganiseert…voor iedereen heeft de beëindiging van een dienstverband financiële gevolgen. In veel situaties ontvang je een ontslagvergoeding, beëindigingsvergoeding of een transitievergoeding.

Hogere ontslagvergoeding overeenkomen

Regel je je ontslag onderling, in dat geval is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer en de werkgever maken in dat geval onderling afspraken over het ontslag en over de hoogte van de ontslagvergoeding. Dit is vaak een onderhandeling tussen de werknemer, die zich bij laat staan door een arbeidsjurist, en de werkgever. De afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Belasting over ontslagvergoeding besparen

Als je een ontslagvergoeding ontvangt ben je belasting verschuldigd. Hoeveel belasting je moet betalen hangt af je totale belastbare inkomen in box 1. De ontslagvergoeding wordt progressief belast. Kort gezegd betaal je meer belasting over de ontslagvergoeding als je belastbare inkomen hoger is. Er zijn mogelijkheden om je belastbare inkomen te verlagen. Daardoor betaal je per saldo minder belasting over de ontslagvergoeding. Het belastingvoordeel kan afhankelijk van de situatie behoorlijk oplopen. Een voorbeeld daarvan is het moment van ontslag, daar kan je veel belasting mee besparen.

Netto ontslagvergoeding berekenen

Iedereen moet belasting over een ontslagvergoeding betalen, daar ontkom je niet aan. Afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie betaal je meer of juist minder belasting. De belasting over ontslagvergoeding kan oplopen tot 49,50%. Grofweg blijft in die situatie slechts de helft van de ontslagvergoeding ‘over’. Er zijn echter, zoals wij hiervoor beschreven, mogelijkheden om belasting over de ontslagvergoeding te beperken.

Ontslagvergoeding pensioengerechtigde leeftijd

Ook als je vlak voor het bereiken van jouw pensioengerechtigde leeftijd ontslag volgt heb je in veel situaties recht op een volledige ontslagvergoeding. Dit ondanks dat de financiële gevolgen van ontslag in die situatie over het algemeen relatief kleiner zijn. Daar staat tegenover dat kans om een nieuwe baan ook kleiner is als je ouder bent. Per saldo wordt het daardoor financieel niet makkelijker en is een ontslagvergoeding nodig om een bepaalde periode te kunnen overbruggen.

Wat te doen met de ontslagvergoeding?

Tegenwoordig kan je een ontslagvergoeding niet meer afstorten. In het verleden was dat wel mogelijk. De verschuldigde belasting over de ontslagvergoeding werd in die situatie buiten de loonheffing gehouden waardoor in de toekomst veelal minder belasting hoeft te worden betaald. Desondanks zijn er afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie mogelijkheden om belasting te besparen. Bijvoorbeeld het moment waarop ontslag volgt, daar kan je veel belasting mee besparen.

Hoe verder met jouw ontslagvergoeding?

Om vast te stellen waar je in jouw situatie aan toe bent en om te kijken wat (fiscale) mogelijkheden zijn om belasting over de ontslagvergoeding te beperken is het van belang om met diverse factoren rekening te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • verlies aan inkomen
 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • WW-uitkering, IOW of mogelijk PAWW
 • pensioen
 • fiscale onderwerpen
 • etc.

Ontslag heeft vaak ook gevolgen voor netto hypotheeklasten. Om écht duidelijkheid te krijgen in jouw nieuwe financiële situatie wordt door ons afhankelijk van je persoonlijke situatie met verschillende factoren rekening gehouden, die verwerken wij in een persoonlijk financieel dashboard.

Duidelijk financiële en fiscale uitkomsten ontslagvergoeding

Om jouw inzicht en overzicht te geven wordt de gewijzigde financiële situatie van inkomen, ontslagvergoeding, pensioen, de hypotheek, WW uitkering, IOW en/ of PAWW, lijfrente tot spaargeld (etc.), gericht op de (toekomstige) wensen door ons in samenhang met elkaar doorgerekend en vertaald naar een persoonlijk financieel dashboard.

Persoonlijk financieel dashboard & ontslagvergoeding

Het persoonlijk financieel dashboard visualiseert jouw volledige (nieuwe) financiële situatie. Het dashboard geeft in één oogopslag integraal inzicht en overzicht in de volledige nieuwe inkomens-/ en vermogenssituatie op basis de persoonlijke financiële situatie en wensen.

Mogelijkheden ontslagvergoeding

Het financieel dashboard maakt duidelijk wat jouw fiscale en financiële mogelijkheden met de ontslagvergoeding zijn. Daardoor kan je weloverwogen de juiste keuzes maken, en weet je hoe je de ontslagvergoeding het beste kan gebruiken.

Ontslagvergoeding & praktijk

Veel mensen hebben om uiteenlopende redenen te maken met de beëindiging van een dienstverband en daardoor ook met een ontslagvergoeding. Bij RFPA hebben wij wekelijks contact met mensen die meer duidelijk willen in de persoonlijke mogelijkheden met de ontslagvergoeding. Complexe financiële en fiscale situaties maken wij begrijpelijk en overzichtelijk. Wij zorgen dat je nu weloverwogen de juiste beslissingen kan nemen.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen