Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Personeel klopt aan bij werkgever voor financiële vragen

Driekwart van de werkenden hoopt dat zijn baas met hem meedenkt als zich een ingrijpende gebeurtenis voordoet die mogelijk financiële gevolgen heeft.

Financiële berekeningen over minder uren werken, vervroegd met pensioen gaan of minder inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een meerderheid van het personeel heeft behoefte aan financiële duidelijkheid. Een rol van de werkgever wordt door personeel ervaren als ‘goed werkgeverschap’. En in veel situaties kan personeel rekenen op een financiële bijdrage van de werkgever om financiële duidelijkheid te krijgen.

 

Waar is de meeste behoefte aan?
Waar medewerkers vooral behoefte aan hebben, is inzicht in de financiële gevolgen van minder werken. De meest genoemde reden om minder te werken is meer tijd voor jezelf. Verder spelen leeftijd, meer tijd voor andere activiteiten, zorg voor de kinderen en gezondheid een rol om minder te willen werken. Voor vrouwen is gezondheid vaker een reden om minder te werken, mannen noemen eerder hun leeftijd.

 

'Personeel ervaart goed werkgeverschap als de werkgever bij financiële vragen helpt'

 

Bruto / Netto berekening onvoldoende
In de praktijk zie je veelal verkorte berekeningen die zeer indicatief duidelijk maken wat het zogenaamde ‘bruto / netto’ inkomen in een bepaald jaar is. Veel werknemers geeft dat onvoldoende inzicht en duidelijkheid. Dat begrijpen wij goed.
Er is behoefte aan inzicht in de financiële en fiscale gevolgen over meerdere jaren waarbij ook rekening is gehouden met andere elementen van de financiële situatie zoals de hypotheek, de pensioenaanspraak bij de (voormalige) werkgever(s), de gewijzigde AOW leeftijd, inflatie en het mogelijk niet indexeren van pensioen, etc. Pas dan wordt duidelijk wat de bestendigheid van de financiële situatie op korte en langere termijn is.

 

Hoe geef je duidelijkheid?
Met een integrale analyses. Met integraal wordt bedoeld dat ‘de gebeurtenis’ (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, (eerder) stoppen met werken, werkloosheid) in samenhang met de totale financiële situatie van de werknemer wordt geanalyseerd en over meerdere jaren wordt doorgerekend. Dit geeft de werknemer echt duidelijkheid.

 

Analyses op werknemersniveau

Veel werknemers hebben financiële vragen, of ze verkeren in een persoonlijk situatie waar de werkgever goed bij kan en wil helpen. Dat vereist echter vaak specifieke kennis en vaardigheden of het ontbreekt gewoonweg aan tijd. RFPA ondersteunt werkgevers en HR-afdelingen daarbij. RFPA maakt professionele integrale financiële analyses op werknemersniveau. De analyse geeft een werknemer op korte en langere termijn duidelijkheid in financiële en de fiscale gevolgen.

 

'Zorgen voor het juiste financiële inzicht en overzicht, nu en in de toekomst. Dat is wat wij doen.'

 

In welke situaties geven wij ondersteuning

 • Reorganisaties
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag met wederzijds goedvinden of andere ontslagprocedures
 • Willen stoppen met werken op initiatief van de werknemer
 • Een medewerker of de partner is ernstig ziek

 

Voordelen van de analyse voor de organisatie

 • Natuurlijke personeelsverloop
 • Ontwikkel-/ en doorstroompotentieel voor personeel
 • De juiste werknemer met intrinsieke motivatie op de juiste plek
 • Meer duidelijkheid voor toekomstige personeelsplanning
 • Onderwerpen / gebeurtenissen worden beter bespreekbaar, je weet beter wat onder personeel leeft
 • Toegevoegde waarde aan goed werkgeverschap

 

Voordelen voor de medewerker

 • Inzicht en overzicht krijgen in de toekomstige financiële situatie
 • Duidelijkheid in de financiële en fiscale wijzigingen
 • Duidelijkheid hebben in de financiële haalbaarheid van de (gewenste) levensstandaard, op korte en lange termijn
 • Weloverwogen een juist besluit nemen
 • Het geeft rust
Wil je meer weten over de dienstverlening van RFPA? Neem gerust contact op.
NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen