Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor
Voor Particulieren

Regie houden & levenstestament

Zorg dat je regie hebt en voorkom misverstanden. Het kan gebeuren dat er een moment komt waarop je niet meer zelfstandig kan beslissen. Je bent dan wilsonbekwaam. Veel mensen denken dat een partner of kind dan automatisch alles mag regelen. Maar dat is niet het geval. Zo mag je partner of kind niet zomaar je huis verkopen of betalingen doen. Ben je ondernemer? Zorg dan dat de juiste persoon beslissingen mag nemen om je zakelijke belangen te behartigen. Dit soort zaken regel je met een levenstestament. Heb je die niet, dan benoemt de rechter een bewindvoerder die alle beslissingen neemt over je zaken (financieel en medisch). Zo’n bewindvoerder kan iemand zijn die je zelf niet zou kiezen, of erger nog, die je eigenlijk niet vertrouwt.

Hoe helpen wij je bij levenstestamenten & het houden van regie van je eigen leven?

  • Wij stellen je wensen vast
  • Er wordt bepaald wat in jouw situatie minimaal ‘moet’ worden geregeld
  • Bespreken aanvullende mogelijkheden van het levenstestament
  • Conceptnotitie opstellen
  • Conceptnotie bespreken
  • Definitief maken notitie
  • Concept notariële akten controleren
  • Terugkoppeling op notariële akten
  • Definitief maken van de wensen
  • Klaar, goed geregeld!

Met andere woorden. Wij zorgen ervoor dat je specifiek in jouw situatie weet wat van belang is en wat daarvoor vastgelegd moet worden. Zo hou je altijd grip op je situatie, wil je dat ook?
Maak een kosteloos kennismakingsgesprek.

RFPA treedt als je dat wil op als toezichthouder of levensexecuteur.

Levensexecuteur
RFPA is bij de Vereniging van levensexecuteurs ((velex)) aangesloten en bij de Nederlandse organisatie van Executeurs ((novex-executeur)).
Wil je je partner of kinderen ontzien, dat zij niet namens jou op hoeven te treden als je dat zelf niet kan? In die situatie kan een gekwalificeerde adviseur van RFPA dat doen. Die heeft jaarlijks contact met je en vaker als je dat graag wilt. Zo blijft de levensexecuteur goed op de hoogte van je wensen. En mogelijk kom je er tijdens een gesprek achter, dat je graag iets wilt wijzigen. Bijkomend voordeel is dat je adviseur een financiële achtergrond heeft. Dat biedt gemak. De adviseur/ levensexecuteur legt periodiek verantwoording af aan je familie. Zo blijft iedereen op de hoogte. Dat is een prettig idee.

Toezichthouder
Wil je dat een professional toeziet op degene die namens jou besluiten neemt als je dat zelf niet kan? Je kan een gekwalificeerde adviseur van RFPA benoemen als toezichthouder. Wij zullen dan de levensexecuteur (je partner, kind, familielid of andere dierbare) begeleiden. Hiermee voorkom je misverstanden of in het ergste geval voorkom je misbruik van de bevoegdheden die iemand ‘krijgt’.

Als toezichthouder kunnen wij ook betrokken worden bij de uitvoering van je wensen, zoals bij de verkoop van je auto of huis, het doen van schenkingen of een verhuizing om medische redenen. Je kunt ook vastleggen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

Wil je regie over je zaken houden en daar een professional bij betrekken?
Maak gerust een afspraak.

Stichting Levensexecutele Nederland als achterwacht

Om er zeker van te zijn dat er altijd een gevolmachtigde is, kun je onze Stichting Levensexecutele Nederland (mede) als gevolmachtigde aanwijzen. Die fungeert dan als ‘achterwacht’ en zorgt voor een goede vervanger (een van de leden van onze Vereniging) als de aangewezen gevolmachtigden niet meer voor je kunnen of willen optreden. Op die manier zijn je zaken in goede handen. Dat is een prettig idee.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Maak een afspraak
Afspraak maken
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram