Regie houden & levenstestament

demo-attachment-44-Group_7543
VOOR PARTICULIEREN & ONDERNEMERS

Zorg dat je regie hebt en voorkom misverstanden. Het kan gebeuren dat er een moment komt waarop je niet meer zelfstandig kan beslissen. Je bent dan wilsonbekwaam. Veel mensen denken dat een partner of kind dan automatisch alles mag regelen. Maar dat is niet het geval. Zo mag je partner of kind niet zomaar je huis verkopen of betalingen doen. Ben je ondernemer? Zorg dan dat de juiste persoon beslissingen mag nemen om je zakelijke belangen te behartigen.

Dit soort zaken regel je met een levenstestament. Heb je die niet, dan benoemt de rechter een bewindvoerder die alle beslissingen neemt over je zaken (financieel en medisch).
Zo’n bewindvoerder kan iemand zijn die je zelf niet zou kiezen, of erger nog, die je eigenlijk niet vertrouwt.

1
Enterprise Pursuit Consulting

When, while lovely valley teems with vapour around meand eridian sun .

2
Digital Estate Consulting

When, while lovely valley teems with vapour around meand eridian sun .

3
Statistical Market Consulting

strikes the upper impenetrable foliage of my trees, and but a thousand unknown

4
Fiscal and Banking Consulting

existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

Hoe helpen wij je bij levenstestamenten & het houden van regie van je eigen leven?

  • Wij stellen je wensen vast
  • Er wordt bepaald wat in jouw situatie minimaal ‘moet’ worden geregeld
  • Bespreken aanvullende mogelijkheden van het levenstestament
  • Conceptnotitie opstellen
  • Conceptnotie bespreken
  • Definitief maken notitie
  • Concept notariële akten controleren
  • Terugkoppeling op notariële akten
  • Definitief maken van de wensen
  • Klaar, goed geregeld!

Met andere woorden. Wij zorgen ervoor dat je specifiek in jouw situatie weet wat van belang is en wat daarvoor vastgelegd moet worden. Zo hou je altijd grip op je situatie, wil je dat ook?
Maak een kosteloos kennismakingsgesprek.

RFPA treedt als je dat wil op als toezichthouder of levensexecuteur.

Levensexecuteur
RFPA is bij de Vereniging van levensexecuteurs ((velex)) aangesloten en bij de Nederlandse organisatie van Executeurs ((novex-executeur)).
Wil je je partner of kinderen ontzien, dat zij niet namens jou op hoeven te treden als je dat zelf niet kan? In die situatie kan een gekwalificeerde adviseur van RFPA dat doen. Die heeft jaarlijks contact met je en vaker als je dat graag wilt. Zo blijft de levensexecuteur goed op de hoogte van je wensen. En mogelijk kom je er tijdens een gesprek achter, dat je graag iets wilt wijzigen. Bijkomend voordeel is dat je adviseur een financiële achtergrond heeft. Dat biedt gemak. De adviseur/ levensexecuteur legt periodiek verantwoording af aan je familie. Zo blijft iedereen op de hoogte. Dat is een prettig idee.

Toezichthouder
Wil je dat een professional toeziet op degene die namens jou besluiten neemt als je dat zelf niet kan? Je kan een gekwalificeerde adviseur van RFPA benoemen als toezichthouder. Wij zullen dan de levensexecuteur (je partner, kind, familielid of andere dierbare) begeleiden. Hiermee voorkom je misverstanden of in het ergste geval voorkom je misbruik van de bevoegdheden die iemand ‘krijgt’.

Als toezichthouder kunnen wij ook betrokken worden bij de uitvoering van je wensen, zoals bij de verkoop van je auto of huis, het doen van schenkingen of een verhuizing om medische redenen. Je kunt ook vastleggen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

Wil je regie over je zaken houden en daar een professional bij betrekken?
Maak gerust een afspraak.

Stichting Levensexecutele Nederland als achterwacht

Om er zeker van te zijn dat er altijd een gevolmachtigde is, kun je onze Stichting Levensexecutele Nederland (mede) als gevolmachtigde aanwijzen. Die fungeert dan als ‘achterwacht’ en zorgt voor een goede vervanger (een van de leden van onze Vereniging) als de aangewezen gevolmachtigden niet meer voor je kunnen of willen optreden. Op die manier zijn je zaken in goede handen. Dat is een prettig idee.

Waarom RFPA?

Kosteloos

Het eerste gesprek is altijd kosteloos. Tijdens dat gesprek maken wij graag kennis met je, bespreken je wensen en onze dienstverlening.

100% onafhankelijk

Het gaat bij RFPA altijd alleen over jou. Geen banken, geen verzekeraar, zelfs geen financiële producten. Gewoonweg geen andere belangen.

Alleen jouw wensen

Iedereen heeft eigen specifieke wensen en een eigen financiële situatie. Sommige situaties zijn vergelijkbaar maar nooit helemaal hetzelfde.

20 jaar ervaring

Inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in de financiële branche. En RFPA gaat door, mensen verder helpen.

Eigen Contactpersoon

Bij RFPA gaat het om mensen. Je hebt altijd je eigen deskundige contactpersoon met wie je kan overleggen.

Kwaliteit

Wij maken deskundige financiële analyses, alleen daar heb je echt wat aan.

Voor iedereen duidelijk

Er wordt duidelijke taal gesproken. Zo min mogelijk vaktermen, dus begrijpelijk voor iedereen. Wij leggen het uit in de tijd die daarvoor nodig is.

toekomstgericht

RFPA denkt altijd verder en kijkt vooruit en richt zich op langdurige klantrelaties. Wij zijn echte meedenkers, financiële bouwers van de toekomst.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.