Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Stoppen met werken, met pensioen gaan

Wil je eerder stoppen met werken, of minder gaan werken? Bijvoorbeeld omdat het werk fysiek of mentaal zwaarder wordt? Veel mensen die tegen het einde van hun carrière lopen kijken naar dat moment uit. Het vooruitzicht op meer vrije tijd en meer tijd voor hobby’s en (klein)kinderen spreekt veel mensen aan. RFPA zorgt met onafhankelijk pensioenadvies ervoor dat jouw financiële toekomst goed wordt geregeld.

 

Let op de valkuilen bij vervroegd pensioen!

Over welke onderwerpen kan je hier informatie vinden?

 • eerder stoppen met werken en de financiële gevolgen
 • grip op de financiële toekomst
 • hoeveel pensioen kan je maandelijks besteden?
 • tijdelijk extra uitkering, regeling vervroegde uitdiensttreding
 • voldoende pensioen bij overlijden?
 • lager pensioen door scheiding
 • wat is de toekomstige bestendigheid van pensioen?
 • duidelijkheid over volledig besteedbaar pensioen & AOW
 • voorkom fiscale verrassingen
 • extra regels als je eerder stopt met werken
 • pensioenuitvoerder wenst een verklaring
 • kan je pensioen naar de toekomst uitstellen?
 • bouw je pensioen op na de pensioenleeftijd?
 • moet je doorwerken als je pensioen uit wil stellen?
 • prepensioen uitstellen = verplicht doorwerken
 • gelden aanvullende fiscale voorwaarden?
 • WIA en pre-pensioen
 • WW en pre-pensioen
 • dit spreekt veel mensen aan
 • Onze oplossing om te stoppen met werken

 

Eerder stoppen met werken en de financiële gevolgen

Stop je voor de pensioengerechtigde leeftijd met werken, overweeg je om pensioen eerder in te laten gaan? Per saldo betekent dit dat het levenslange ouderdomspensioen waar je op kan rekenen lager is. Op zich is dat logisch, dezelfde hoeveelheid opgebouwde pensioengelden wordt over een langere (statistische) periode uitgekeerd waardoor je per saldo per jaar minder ontvangt. Wil je weten of eerder stoppen met werken financieel haalbaar is neem dan contact op.

 

Grip op de financiële toekomst

Zorg voor grip op de toekomstige financiële situatie. Als je vroegtijdig stopt met werken of minder gaat werken dan wil je er zeker van zijn dat er op korte en langere termijn voldoende inkomen is. De hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt lager omdat je minder (lang) pensioen opbouwt. Wij helpen mensen met verschillende financiële oplossingen die het mogelijk maken om eerder te kunnen stoppen met werken, oplossingen die zorgen voor voldoende inkomen voor en ná AOW.

 

Hoeveel pensioen kan je maandelijks besteden?

Hoeveel kan je per maand besteden? Veel mensen hebben bij verschillende pensioenfondsen pensioen opgebouwd. Elk pensioen keert vanaf een andere leeftijd een ander jaarlijks bruto pensioenbedrag uit. En de AOW leeftijd is vaak niet gelijk aan de pensioenleeftijd. Ook kan je met jouw pensioen voor verschillende mogelijkheden kiezen, bijvoorbeeld wel of niet eerder in laten gaan of de eerste jaren hogere uitkeringen en daarna lagere pensioenuitkeringen.

Als je stopt met werken kunnen de inkomsten daardoor per jaar flink verschillen, dit terwijl de uitgaven voor boodschappen, woonlasten, de ziektekostenverzekering, enzovoort gewoon door lopen en elk jaar meer kosten. Wij geven duidelijkheid in de bestendigheid van jouw toekomstige financiële situatie en zorgen dat je inzicht krijgt in de keuzes die je wil maken.

 

Tijdelijk extra uitkering? Regeling Vervroegde Uitdiensttreding (RVU)

De komende vijf jaar, met ingang 2021 kan je als je eerder stopt met werken mogelijk aanspraak maken op een extra uitkering. Dit als gevolg van  een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. De wetgever is van mening deze versoepeling nodig is omdat veel mensen die bijna de AOW-leeftijd bereiken moeite hebben om de laatste jaren tot AOW 'vol' te maken. Als gevolg van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ontstaan hierbij regelmatig gezondheidsproblemen. Door de RVU-heffing te versoepelen, hoopt het kabinet werkgevers en werknemers ruimte te bieden om tot (meer) maatwerk te komen.

Werkgevers krijgen hierdoor de mogelijkheid om oudere werknemers een uitkering aan te bieden waarmee ze eerder kunnen stoppen met werken. Het eindigen van het dienstverband moet op basis van wederzijds goedvinden gebeuren. Van deze tijdelijke RVU regeling kan alleen onder voorwaarden gebruik van worden gemaakt.

 

Voldoende pensioen bij overlijden?

Heeft je partner voldoende inkomen als je onverhoopt overlijdt? Hiervoor is het van belang om stil te staan bij het partnerpensioen, in het bijzonder bij het partnerpensioen op risicobasis. Als je overlijdt en je bent in loondienst dan krijgt de partner een uitkering. Stop je echter eerder met werken dan vervalt dat partnerpensioen. Er volgt in die situatie dan geen of een gedeeltelijk partnerpensioen, de langstlevende partner loopt daardoor het risico dat er bij overlijden onvoldoende inkomen is en in het ergste geval financiële problemen kunnen ontstaan. Wij laten zien hoe je dit kan voorkomen en op kan lossen.

 

Lager pensioen door een scheiding

Bepaalde afspraken zijn van invloed op de financiële haalbaarheid om te stoppen met werken. Ben je bijvoorbeeld gescheiden? Dan zijn er vaak afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen. Wij brengen afspraken uit het verleden in beeld, daardoor krijg je duidelijkheid en kan je weloverwogen beslissingen nemen.

 

Hoe bestendig is het toekomstige netto pensioeninkomen?

Veel pensioenfondsen zijn niet in staat om het pensioen jaarlijks te indexeren. Een indexatie is bedoelt om prijsstijgingen (inflatie) gedeeltelijk te compenseren. Als pensioen niet jaarlijks wordt geïndexeerd dan kun je per saldo elk jaar minder met jouw pensioen kopen, de prijzen nemen immers wel elke jaar toe. Daardoor is het lastig om weloverwogen, om met meer zekerheid te zeggen dat het financieel haalbaar is om te stoppen met werken. In onze analyses houden wij rekening met inflatie waardoor je duidelijkheid krijgt over jouw financiële toekomst.

 

Duidelijkheid over volledig besteedbaar pensioen & AOW

Veel mensen hebben bij verschillende pensioenfondsen pensioen opgebouwd. Elk pensioen keert vaak op een andere leeftijd en een ander pensioenbedrag uit. En de AOW gerechtigde leeftijd is lang niet altijd gelijk aan de pensioenleeftijd. Als je stopt met werken kunnen de inkomsten daardoor per jaar flink verschillen, dit terwijl de uitgaven voor boodschappen, woonlasten, de ziektekostenverzekering, enzovoort gewoon doorlopen. Wij geven duidelijkheid in jouw toekomstige financiële situatie en zorgen dat je de juiste keuze kan maken. Het wordt duidelijk wat de financiële en wat de fiscale gevolgen zijn als je besluit om te stoppen met werken.

 

Voorkom fiscale verrassingen

De inhouding van belasting op pensioen voor  de AOW gerechtigde leeftijd is hoger dan de belasting op pensioen nadat de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt. Dit kan ook gevolgen hebben voor netto hypotheeklasten, die kunnen stijgen. Ook is het belangrijk om stil te staan bij heffingskortingen, die veranderen. Wij voorkomen dat je niet wordt verrast met de mogelijk fiscale gevolgen als je stopt met werken.

 

Extra regels als je eerder stopt met werken

Als je pensioen vijf jaar vóór de AOW-leeftijd in laat gaan dan gelden aanvullende voorwaarden. In deze situatie móét je stoppen met werken. In geval van vervroegde pensionering wordt namelijk verondersteld dat er geen arbeidsverhouding meer is.

Als je het pensioen gedeeltelijke vervroegd in laat gaan dan mag je wel blijven werken. In die situatie mag het pensioen maximaal naar rato van de verlaging van je inkomen bij de werkgever tot uitkering komen. Dit geldt ook als je besluit om (nadien) bij een andere werkgever te gaan werken. Heb je naast het dienstverband een onderneming? Dat heeft geen invloed en kan je in tegenstelling tot ander inkomsten gewoon blijven doen.

 

Pensioenuitvoerder wenst een verklaring

Stop je meer dan vijf jaar vóór de AOW gerechtigde leeftijd en wil je vervroegd pensioen aanvragen? In die situatie zal de pensioenuitvoerder een verklaring willen ontvangen. Met die verklaring geef je aan dat je niet meer zal werken, dat je je leven met een arbeidsverhouding beëindigt. Stop je gedeeltelijk met werken? In die situatie verklaar je dat je in dezelfde verhouding waarin je vervroegd met pensioen gaat 'maximaal bij zal verdienen’.

Besluit je om na de vervroegde pensionering na verloop van tijd om toch weer betaald te werken dan heeft dat in het algemeen geen gevolgen. In de praktijk is het van belang dat je de intentie had om te stoppen met werken op het moment waarop het pensioen eerder in is gegaan.

 

Kan je pensioen naar de toekomst uitstellen?

Wij merken dat steeds meer mensen later met pensioen gaan. Steeds meer mensen willen na het bereiken van de pensioenleeftijd blijven werken. Weliswaar in een ‘lichtere’ functie of  minder uur per week. In veel situaties kan pensioen naar de toekomst uitgesteld worden. Werkgevers pikken dit al vaker welwillend op en faciliteren hier al vaker in. Het bewustzijn bij werkgevers om werknemers onder passende omstandigheden langer laten werken wordt al groter.

 

Bouw je pensioen op na de pensioenleeftijd?

Wil je met pensioen gaan? Veel mensen willen weten of het financieel haalbaar is om eerder te stoppen met werken. Toch krijgen wij steeds vaker vragen van mensen die na de pensioenleeftijd door willen werken. Het is onze verwachting dat werkgevers daar in de toekomst nog meer in zullen faciliteren, om op die manier de inzetbaarheid van personeel te verduurzamen.

Bouw je na het bereiken van de pensioenleeftijd nog pensioen op als je nog werkt? De maximale pensioenleeftijd is in de meeste pensioenregelingen 68 jaar. Blijf je na jouw pensioenleeftijd werken dan betekent dat niet dat de pensioenopbouw automatisch doorloopt. De eindleeftijd voor de pensioenopbouw is dan immers bereikt waardoor je niet automatisch langer aan de pensioenregeling deelneem.

 

Moet je verplicht doorwerken als je pensioen uit wil stellen?

Stel je de ingangsdatum van pensioen uit dan hoef je niet verplicht door te werken, behalve in geval van uitstel van prepensioen. Voor uitstel van het ouderdomspensioen of overbruggingspensioen hoef je niet door te werken. Vaak valt het moment van de eerste pensioenuitkering samen met het moment waarop je stopt met werken. Heb je nog ander inkomen of voldoende vermogen? Dan hoeft jouw pensioen nog niet verplicht in te gaan. Ook als je een WIA-uitkering ontvangt mag de ingangsdatum van het ouderdomspensioen uitgesteld worden. Het pensioen kan je maximaal tot 5 jaar na jouw AOW gerechtigde leeftijd uitstellen.

 

Prepensioen uitstellen = verplicht doorwerken

Als je prepensioen uit wil stellen dan moet je in dezelfde verhouding door blijven werken. Met andere woorden. Stel je het pre-pensioen volledig uit dan moet je ook volledig blijven werken. Stel je het pre-pensioen gedeeltelijk uit dan kan je naar verhouding minder gaan werken maar niet volledig stoppen met werken. Dit betekent dus dat het pre-pensioen niet uit kan stellen als je een WIA-uitkering ontvangt. Voor behoud van een WIA uitkering moet je immers blijven werken.

 

Gelden aanvullende fiscale voorwaarden?

Er gelden geen aanvullende fiscale voorwaarden als je het pensioen op de 'reguliere' ingangsdatum in laat gaan. In deze situatie is geen sprake van vervroeging of uitstel van pensioen. Je kan in dat geval volledig doorwerken naast het (pre)pensioen. Het totale inkomen wordt tegen het progressieve tarief in box 1 belast. Ook kan je ervoor kiezen om te stoppen met werken of in deeltijd te gaan werken.


WIA uitkering en pre-pensioen

Pre-pensioen kan je niet uitstellen als je een WIA-uitkering ontvangt. De WIA-uitkering eindigt uiterlijk op de AOW gerechtigde leeftijd. De WIA-uitkering wordt niet verlaagd als het om pre-pensioen gaat uit een eerder dienstverband. Ontvang je pre-pensioen en een WIA-uitkering op basis van je huidige dienstverband? In die situatie wordt de WIA- uitkering wel verlaagd.

 

WW-uitkering en pre-pensioen

Ontvang je een WW-uitkering? Ook in deze situatie kan pre-pensioen niet uitstellen. Er wordt immers verwacht dat je (weer) zal gaan werken. Ontvang je gelijktijdig pensioen en een WW-uitkering? In die situatie wordt je uitkering lager.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Als je ouderdoms- of prepensioen ontvangt uit een ander dienstverband dan het dienstverband waarin je werkloos werd, dan is dit pensioen niet van invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Als het ouderdomspensioen of pre-pensioen wel uit hetzelfde dienstverband wordt ontvangen, op basis waarvan ook aanspraak op de WW-uitkering wordt gemaakt, dan vindt geen korting op de WW uitkering plaats als het pensioen al is ingegaan voordat sprake was van werkeloosheid.

 

Dit spreekt veel mensen aan

Onze persoonlijke begeleiding spreekt veel mensen aan. Wij zorgen dat je de juiste keuze kan maken en geven duidelijkheid in jouw toekomstige financiële situatie. RFPA gelooft in een integrale benadering waarbij jouw persoonlijke omstandigheden en de financiële en fiscale situatie in samenhang worden bekeken. Daardoor kan je weloverwogen een besluit nemen om eerder te stoppen met werken. Wil je meer weten neem dan contact op.

 

Onze oplossing om eerder te stoppen met werken! 

 • Een persoonlijk aanspreekpunt
 • Persoonlijke begeleiding bij financiële en fiscale vragen
 • Advies afgestemd op jouw wensen
 • Een duidelijk stappenplan
 • En een persoonlijk financieel dashboard. In het financieel dashboard worden alle factoren die in jouw situatie een rol spelen in samenhang op basis van realistische uitgangspunten doorgerekend, er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de financiële werkelijkheid. Het financiële effect van keuzes op korte termijn en de financiële haalbaarheid om eerder te stoppen met werken worden met jouw persoonlijk financieel dashboard in één oogopslag duidelijk.

 

Disclaimer: deze informatie is op geen enkele vorm vervanging van advies. Gebruik van de informatie is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de informatie. Rietveld Financiële Planning & Advies B.V. erkend op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen