Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor
Voor Particulieren

Organisatieontwikkeling 2.0

Werknemers aantrekken, verbinden, behouden, laten groeien & uitstromen

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema wat bij veel HR afdelingen hoog op de agenda staat. Maar hoe krijg je die medewerker in beweging op dit onderwerp? Een financieel fitte werknemer verricht zijn werk met aandacht en heeft ruimte om vooruit te kijken.


Minder productief

Organisatieontwikkeling maakt het voor werknemers vaak lastiger om vooruit te kijken. Veel werknemers hebben onvoldoende inzicht, overzicht en duidelijkheid in de mogelijke persoonlijke financiële gevolgen van organisatieontwikkeling of een bepaalde gebeurtenis. Dit maakt een werknemer veelal onbewust minder productief.


Belangrijke rol werkgever

De financiële situatie van een werknemer is een persoonlijke aangelegenheid, althans dat wordt vaak gedacht…

De werkgever kan een belangrijke rol spelen. Ongeveer 76% van de werkenden willen dat de werkgever meedenkt bij een ingrijpende gebeurtenis of verandering. Bijvoorbeeld bij de financiële gevolgen van een andere functie, minder werken, deeltijd WW, vervroegd met pensioen gaan of beëindiging van het dienstverband.

Maar ook in geval van ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding.


FFP Programma

Het Financieel Fit Personeel Programma (FFP Programma) neemt werknemers bij de hand en geeft duidelijkheid op individueel werknemersniveau. Dat geeft rust.

 

Wil weten wat het FFP Programma voor jouw organisatie kan betekenen? Lees verder of neem contact op.

Hoe maakt jouw organisatie het verschil?

Verduurzaming inzetbaarheid personeel & gecontroleerde uitstroming van personeel 

Verbindende factor
Het FFP Programma is een belangrijke verbindende factor tussen de werknemer en de werkgever. Het programma richt zicht onder andere op het duurzaam in kunnen zetten van werknemers & het gecontroleerd uit laten stromen van werknemers.


Goed voor werknemer & de organisatie

De praktijk leert dat veel werknemers financiële en fiscale aspecten complex vinden. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid, meer zekerheid en bevestiging. Het FFP Programma neemt veel zorgen weg, geeft grip en rust. Werknemers worden met het FFP Programma bij de hand genomen.  

Goed werkgeverschap
Financieel fit personeel is productiever. Het FFP Programma stelt de organisatie in de gelegenheid om werknemers op individueel niveau te faciliteren indien sprake is van financiële onduidelijkheid, onrust of onzekerheid. Het FFP Programma draagt bij aan goed werkgeverschap.

Persoonlijk Financieel Dashboard

Bestaande systemen schieten tekort
Veel systemen richten zich op een bepaald onderwerp van de financiële situatie van de werknemer. De informatie uit die systemen wordt niet in samenhang gebracht en doorgerekend. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met gebeurtenissen uit het verleden (bv. verevening pensioen) of met gebeurtenissen die in de toekomst plaats gaan vinden (bv. eerder stoppen met werken). Per saldo krijgt de werknemer geen duidelijkheid.


Waar is behoefte aan?

Er is onder personeel vooral behoefte aan (integraal) inzicht en overzicht in de financiële situatie op korte en langere termijn waarbij ook rekening is gehouden met fiscale factoren.

Persoonlijk financieel dashboard
Een onderdeel van het FFP Programma is het persoonlijk financieel dashboard. Dat dashboard geeft de werknemer volledig financieel inzicht op korte en langere termijn. Het dashboard zorgt voor financiële én fiscale samenhang in de algehele financiële situatie van de werknemer. Daardoor krijg je echt duidelijkheid, inzicht en overzicht.

Waar wordt in het dashboard onder andere rekening mee gehouden?

 • Inkomen uit loondienst
 • hypotheek of huurlasten
 • spaargeld
 • de pensioenaanspraak bij de huidige werkgever
 • pensioenaanspraken bij voormalige werkgevers
 • de gewijzigde AOW leeftijd
 • een mogelijke sociale uitkering
 • ontslagvergoeding als daar sprake van is
 • inflatie (geldontwaarding)
 • het mogelijk niet indexeren van pensioen
 • belastingen
 • et cetera
Financieel fit personeel is productiever en gelukkiger

In welke situaties FFP Programma?

 • Aantrekken werknemers (employee benefit)
 • Behouden en binden van personeel
 • Overgang naar een andere functie
 • Financiële onrust wegnemen bij organisatieontwikkeling
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag met wederzijds goedvinden of andere ontslagprocedures
 • Met pensioen gaan
 • Deeltijd & minder werken
 • Een medewerker of de partner is (ernstig) ziek
 • Financiële toekomst na scheiding
 • Financiële gevolgen bij  overlijden

Voordelen werknemers

 • Inzicht en overzicht in de huidige en de toekomstige financiële situatie
 • Weten waar je aan toe bent
 • Duidelijkheid in de financiële impact van (toekomstige) veranderingen
 • Weten wat je kan. Bevestiging van de financiële (on)haalbaarheid van wensen op korte en langere termijn
 • Visueel en cijfermatig overzicht en inzicht in de volledige financiële situatie
 • Juiste keuzes kunnen maken door inzicht en overzicht
 • Duidelijkheid en bevestiging, neemt onrust en onzekerheid weg
 • Waardevolle employee benefit
 • De medewerker voelt zich energieker en is productiever
 • De werknemer zit beter in haar of zijn vel, gewoon duidelijkheid
 • Met meer plezier en minder zorgen aan het werk

Voordelen organisatie

 • Meer grip op natuurlijk personeelsverloop
 • Mooie employee benefit om aan te bieden bij nieuw en bestaand personeel
 • De juiste werknemer met intrinsieke motivatie op de juiste werkplek
 • Draagt bij aan extra duidelijkheid voor toekomstige personeelsplanning
 • Financiële onrust van de medewerker wordt eerder bespreekbaar, de organisatie kan faciliteren en anticiperen
 • Langer binden en verduurzaming inzetbaarheid van de medewerker
 • Draagt bij aan hogere loyaliteit van de medewerker
 • Toegevoegde waarde voor goed werkgeverschap
 • Positief effect voor medewerkerstevredenheid
 • Productiever personeel

Verlengstuk van afdeling P&O

Het FFP Programma ondersteund de afdeling P&O bij het aantrekken, verbinden, behouden & gecontroleerd uit laten stromen van personeel.

Het FFP Programma zorgt voor meer grip op personeelsverloop waardoor personeelsplanning beter beheersbaar wordt en waardoor de organisatie tijdig kan anticiperen.

Wil je weten wat het FFP Programma voor jouw organisatie kan betekenen? 

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Maak een afspraak
Afspraak maken
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram