Werknemers aantrekken, verbinden, behouden en laten groeien

demo-attachment-44-Group_7543
VOOR WERKGEVERS

Financieel Fit Personeel Programma (FFPP)

1
Enterprise Pursuit Consulting

When, while lovely valley teems with vapour around meand eridian sun .

2
Digital Estate Consulting

When, while lovely valley teems with vapour around meand eridian sun .

3
Statistical Market Consulting

strikes the upper impenetrable foliage of my trees, and but a thousand unknown

4
Fiscal and Banking Consulting

existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

Werkgeverschap 2.0 768x402 1 - Werknemers aantrekken, verbinden, behouden en laten groeien

Wat is FFPP?


Het Financieel Fit Personeel Programma is een belangrijke verbindende factor tussen de werknemer en de werkgever.

Ongeveer 76% van de werkenden willen dat de werkgever meedenkt bij een ingrijpende gebeurtenis of verandering. Bijvoorbeeld over de financiële gevolgen van een scheiding of (langdurige) arbeidsongeschiktheid. En ook bij onderwerpen zoals met pensioen gaan, deeltijd WW / werken of bij organisatieontwikkeling.

 

Het FFPP stelt een organisatie in de gelegenheid om werknemers op individueel niveau te faciliteren indien sprake is van financiële onduidelijkheid, onrust of onzekerheid. Het FFPP geeft de medewerker financieel inzicht, overzicht en financiële duidelijk.

Financieel Fit Personeel is productiever. Met de handvatten die medewerker krijgt kunnen keuzes worden gemaakt.

 

Het FFPP heeft voordelen voor de werknemer en de organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees verder of neem contact op.

Waar is de meeste behoefte aan?

Verduurzaming inzetbaarheid personeel


Het FFPP richt zicht onder andere op het duurzaam in kunnen zetten van werknemers. De praktijk leert dat mensen financiële en fiscale aspecten complex vinden. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid, meer zekerheid, bevestiging en worden met het FFPP bij de hand genomen.  

Er is onder werkenden vooral behoefte aan volledig (integraal) inzicht in de financiële situatie en in fiscale gevolgen over een langere periode, waarbij ook rekening is gehouden met andere factoren van de persoonlijke financiële situatie zoals de hypotheek, de pensioenaanspra(a)k(en) bij de (voormalige) werkgever(s), de gewijzigde AOW leeftijd, inflatie, het mogelijk niet indexeren van pensioen, et cetera.

Hiervoor krijgt de werknemer een persoonlijk financieel dashboard. Het dashboard geeft rust.

Persoonlijk Financieel Dashboard

Om die financiële onduidelijkheid, onrust en onzekerheid weg te nemen, om de medewerker financieel inzicht, overzicht en financiële duidelijk geven krijgt de medewerker een uitgewerkt persoonlijk financieel dashboard. Geen dikke rapportages. Het dashboard is heel praktisch en geeft direct heldere en eenduidige financiële inzichten en uitkomsten.

Wil je meer over het financieel dasboard weten? Neem dan contact op.

 

Financieel fit personeel is productiever en gelukkiger

In welke situaties FFPP?

 • Aantrekken werknemers (employee benefit)
 • Behouden en binden van personeel
 • Overgang naar een andere functie
 • Financiële onrust wegnemen bij organisatieontwikkeling
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag met wederzijds goedvinden of andere ontslagprocedures
 • Met pensioen gaan
 • Deeltijd/ minder werken
 • Een medewerker of de partner is (ernstig) ziek
 • Financiële toekomst na scheiding
 • Gevolgen van (fictief) overlijden

Voordelen werknemers

 • Inzicht en overzicht hebben in de huidige en de toekomstige financiële situatie
 • Weten waar je aan toe bent
 • Duidelijkheid in de financiële impact van (toekomstige) veranderingen
 • Weten wat je kan. Bevestiging van de financiële (on)haalbaarheid van wensen op korte en langere termijn
 • Visueel en cijfermatig overzicht en inzicht in de volledige financiële situatie
 • Juiste keuzes kunnen maken door inzicht en overzicht
 • Duidelijkheid en bevestiging, neemt onrust en onzekerheid weg
 • Waardevolle employee benefit
 • De medewerker voelt zich energieker en is productiever
 • De werknemer zit beter in haar of zijn vel, gewoon duidelijkheid
 • Met meer plezier en minder zorgen aan het werk

Voordelen organisatie

 • Meer grip op natuurlijk personeelsverloop
 • Mooie employee benefit om aan te bieden bij nieuw en bestaand personeel
 • Extra tool om mensen te binden en te behouden
 • De juiste werknemer met intrinsieke motivatie op de juiste werkplek
 • Draagt bij aan extra duidelijkheid voor toekomstige personeelsplanning
 • Financiële onrust van de medewerker wordt eerder bespreekbaar, de organisatie kan faciliteren en anticiperen
 • Langer binden en verduurzaming inzetbaarheid van de medewerker
 • Draagt bij aan hogere loyaliteit van de medewerker
 • Toegevoegde waarde aan goed werkgeverschap
 • Positief effect op medewerkerstevredenheid
 • Productiever personeel

Verlengstuk van afdeling P&O

FFPP ondersteund de afdeling P&O bij het aantrekken, verbinden en behouden van personeel.

FFPP zorgt voor meer grip op personeelsverloop waardoor personeelsplanning beter beheersbaar wordt en waardoor de organisatie tijdig kan anticiperen.

Waarom RFPA?

Kosteloos

Het eerste gesprek is altijd kosteloos. Tijdens dat gesprek maken wij graag kennis met je, bespreken je wensen en onze dienstverlening.

100% onafhankelijk

Het gaat bij RFPA altijd alleen over jou. Geen banken, geen verzekeraar, zelfs geen financiële producten. Gewoonweg geen andere belangen.

Alleen jouw wensen

Iedereen heeft eigen specifieke wensen en een eigen financiële situatie. Sommige situaties zijn vergelijkbaar maar nooit helemaal hetzelfde.

20 jaar ervaring

Inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in de financiële branche. En RFPA gaat door, mensen verder helpen.

Eigen Contactpersoon

Bij RFPA gaat het om mensen. Je hebt altijd je eigen deskundige contactpersoon met wie je kan overleggen.

Kwaliteit

Wij maken deskundige financiële analyses, alleen daar heb je echt wat aan.

Voor iedereen duidelijk

Er wordt duidelijke taal gesproken. Zo min mogelijk vaktermen, dus begrijpelijk voor iedereen. Wij leggen het uit in de tijd die daarvoor nodig is.

toekomstgericht

RFPA denkt altijd verder en kijkt vooruit en richt zich op langdurige klantrelaties. Wij zijn echte meedenkers, financiële bouwers van de toekomst.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.