Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Eén kind schenken zonder benadeling van de andere kinderen

De maand december is bij uitstek de maand waarin relatief veel wordt geschonken. De praktijk leert dat ouders kinderen bij voorkeur ‘gelijk behandelen’; ieder kind moet een evenveel ‘krijgen’. De meest eenvoudige oplossing is om ieder kind gelijktijdig eenzelfde bedrag te schenken. Dat is echter niet voor iedereen een optie. Gewoonweg omdat daardoor het bedrag dat in die situatie geschonken moet worden in totaal te veel is, mogelijk komt daardoor de eigen gewenste levensstandaard in het geding.

Toch schenken zonder benadeling

Schenkingen die met ingang van 2003 zijn gedaan worden niet meer automatisch verrekend met de toekomstige erfenis. Dat kan per saldo zorgen voor 'ongelijke behandeling' van de kinderen. Hoe zorg je dat je toch kan schenken zonder benadeling van andere kinderen als  één van de kinderen een schenking ontvangt? Schenk niet vrij van inbreng.

Schenk niet vrij van inbreng
Er zijn situaties waarbij één van de kinderen financiële hulp nodig heeft. Een schenking kan uitkomst bieden. Om andere kinderen die geen schenking krijgen niet te benadelen kan je schenken ‘niet vrij van inbreng’. Kort gezegd, betekent die dat de waarde van de schenking op termijn in de nalatenschap van degene die het bedrag heeft geschonken in moet worden gebracht. Op dat moment wordt de schenking in de nalatenschap verrekend met de andere erfgenamen (de kinderen?).

Leg schriftelijk vast
Het is van belang om de voorwaarden waaronder je schenkt schriftelijk vast te leggen. In veel situaties kan dat zonder tussenkomst van een notaris.

Wil je slim schenken?

Disclaimer: alle informatie is een algemene weergave en is geen vervanging voor advies. Eventueel gebruik van de informatie is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Rietveld Financiële Planning & Advies B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen